shutterstock_186035117 edited 2.jpg

Syndicus & Rentmeester
in Antwerpen

 

Syndicus voor Antwerpen

Numberz is syndicus voor Antwerpen centrum en omliggende districten. Numberz is opgericht door Michael Torfs, ondernemer met een achtergrond in finance en IT. Als mede-eigenaar in een VME of als vastgoed-eigenaar kan u rekenen op transparantiesnelle respons en een geëngageerde 'rechterhand'.

Een syndicus neemt het beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw (dak, tuin, inkom, liften, ...) in mede-eigendom op zich. In een gebouw in mede-eigendom zijn alle eigenaars automatisch bij wet verenigd in de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME).

De syndicus beheert het gebouw in opdracht van de mede-eigenaars, zoals een zaakvoerder een bedrijf beheert in opdracht van de aandeelhouders.

Via de Algemene Vergadering worden beslissingen genomen door de mede-eigenaars die de syndicus uitvoert.

Dat beheer focust zich op 2 domeinen:

 • Administratief:
  • Houden van Algemene Vergaderingen en het uitvoeren van diens beslissingen;
  • De boekhouding voeren, opstellen van afrekeningen volgens juiste verdeelsleutels, het beheren van het vermogen van de Vereniging Van Mede-Eigenaars;
  • Beheren van schadedossiers (verzekering) en juridische dossiers (advocaten);
  • Verwerken van overdrachten van eigendom, informatievoorziening naar notarissen;
  • Evaluatie van leveranciers van het gebouw, zorgen voor kosten-efficiënt beheer;
  • Opvragen van offertes voor aanstellen van onderhouds- en grote werken;
  • Contact onderhouden met eigenaars en eventuele Raad Van Mede-Eigendom.
 • Technisch:
  • Onderhoud en reparatie van alle technische installaties en alle elementen van gebouw;
  • Samenwerking met een netwerk van betrouwbare vakmensen voor alle mogelijke werkzaamheden in en rond een gebouw.
 

Transparantie als fundament

Numberz volgt het reilen en zeilen in uw appartementsblok op de voet. Wij bieden een website voor eigenaars aan waarop toegang verleent wordt tot alle informatie en documenten van de VME. Dagelijks verwerken/scannen wij alle inkomende facturen, attesten, verzekeringsdocumenten, notulen van vergaderingen, offertes en andere post van de VME. Ten allen tijde heeft u als eigenaar via deze website toegang tot dit digitaal archief van de VME, aangevuld met uw persoonlijke afrekeningen, provisie-opvragingen en berichten.

 

Persoonlijke aanpak

Numberz beheert uw gebouwen alsof het zélf eigenaar is. Uw beheerder koppelt regelmatig terug over zijn acties, en gaat prat op een heldere communicatie met de mede-eigenaars en de leveranciers van de VME. In gebouwen met meer dan 20 kavels wordt op regelmatige basis (meestal per kwartaal) overlegmomenten ingelast met de Raad Van Mede-Eigendom. 
Numberz is een syndicus met een persoonlijke aanpak. Wij focussen niet op volume, wel op een goede dienstverlening en goede band met de eigenaars van een gebouw.

Websites

Nuttige documenten

 

Leven in Mede-Eigendom (Numberz)

Wet op de Mede-Eigendom (Belgisch Staatsbald)

Contacteer ons

Numberz bvba

Nassaustraat 35
2000 Antwerpen

Tel: 03/689 08 09
Email: info@numberz.be

Openingsuren:
ma - vr: 9u-12u en 14u-17u

 

Contactformulier: